·  TEL. 934 557 625 · EMAIL a8014012@xtec.cat
 · 

Etapes

ETAPES


A l'escola acollim infants i joves de les etapes d'educació infantil (segon cicle, a partir dels 3 anys), primària i secundària, fins als 18 anys aproximadament.

L'alumnat està distribuït per les diferents etapes tenint en compte la seva edat cronològica, però també tenint en compte les seves necessitats de relació i emocionals, així com les seves característiques i capacitats. L'objectiu és trobar el grup on l'infant o jove se senti millor i on pugui desenvolupar tot el seu potencial i totes les seves capacitats; en definitiva, trobar el lloc on pot aprendre.

 

L'escola s'estructura en 3 grans blocs:

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es cicle-infantil_ok_2.png       La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es educacioprimaria_ok_2.png       La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es educaciosecundaria_ok_2-1.png

Etapa Infantil i Primària:

Al llarg d'aquesta etapa, els i les alumnes es distribueixen en 4 classes:

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es cicles_ok_petit-2.png

 

Els nens i nenes de cicle Infantil i Inicial de primària comparteixen el grup, l'espai i els moments de jocs i d'aprenentatge. Tot i que en ocasions, segon l'activitat, el grup es flexibilitza, la majoria de temps aprenen junts.

Els nens i nenes del Cicle Mitjà de primària formen una sola aula. Tot i que comparteixen alguns moments i algunes activitats amb companys i companyes d'altres aules de primària.

Els nens i nenes del Cicle Superior estan dividit en dues aules, però per a algunes activitats, tallers o espais d'aprenentatge, treballen plegats.

Etapa Secundària, 1r cicle:

Els nois i noies d'aquesta etapa es distribueixen en 4 classes:

   

 Tant les classes de 1r, com les de 2n, sovint treballen juntes i comparteixen els espais d'aprenentatge i els tallers. Realitzen projectes conjunts o fan grups interclasses. Segons l'activitat, al llarg de la jornada l'organització i l'agrupació pot variar.

Etapa Secundària, 2n cicle:

Els joves d'aquesta etapa es distribueixen en 3 classes:

  

Les agrupacions també són flexibles, segons l'activitat poden treballar per classes, per cursos o tots junts.

Els i les alumnes de 4t preparen la seva sortida a l'escola i fan activitats adreçades a assolir competències que els ajudin a afrontar amb èxit l'etapa següent.

"Des dels infants més petits, fins als més grans de l'escola, es treballa seguint una línia ascendent d'autonomia i responsabilitat".

Els petits poden fer petits encàrrecs per l'escola, els mitjans surten a fer compres pel barri (amb un mestre), i els més grans porten a terme projectes de col·laboració amb entitats externes.

Les tasques escolars són experiencials i funcionals, tot allò que es fa i s'aprèn a l'escola és important que es pugui transferir a la vida quotidiana i que es pugui posar en pràctica (les habilitats socials de comunicació i relació, els continguts matemàtics, el coneixement i valoració positiva d'un mateix...)

Volem que a l'escola l'aventura d'aprendre sigui engrescadora i estimulant per a tots i totes.