·  TEL. 934 557 625 · EMAIL a8014012@xtec.cat
 · 

Departaments

DOIP


El departament d'orientació i intervenció psicopedagògica té com a objectius principals:

Acollir i donar resposta a les necessitats psicològiques, psicopedagògiques i socials dels alumnes i famílies i coordinar amb els diferents professionals que intervenen en els processos evolutius de cada alumne.

Els alumnes s'atenen individualment des de l'arribada a l'escola, acompanyant-los en el procés d'adaptació en coordinació amb la resta de professionals per donar resposta a les seves necessitats educatives i emocionals. Es fa un seguiment de la seva evolució al llarg de tota l'escolaritat i en cas que sigui necessari se'ls ofereix un suport psicopedagògic.

Des del DOIP s'atén també els alumnes en grup i es realitzen diferents dinàmiques de grup i grups de treball:

  

  • Cicle superior de primària i 1r cicle d'ESO: Escenoteràpia
  • 3r i 4rt d'ESO: Grups de creixement
  • 4rt d'ESO: Grup de coneixement personal i acompanyament cap a l'ensenyament post-obligatori 

 

Es fa també un acompanyament a les famílies al llarg de l'escolaritat orientant-los durant totes les etapes del desenvolupament dels seus fills i acompanyant i assessorant en el pas a l'educació post obligatòria.

Des del departament es fan coordinacions internes amb tots els professionals de l'escola per garantir que la resposta educativa és unificada i amb tots els professionals externs que intervenen en el procés educatiu (EAP, serveis socials, CSMIJ, psicoterapeutes, logopedes, fisioterapeutes, serveis de lleure, centres per a la inserció laboral i social, escolaritat compartida)

ALUMNES I FAMÍLIES:   

  

 2.-COORDINAR amb els diferents professionals que intervenen en els procesos evolutius de cada alumne.

 
 
La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es photo-2022-01-17-16-23-10-1.jpg
 

Vídeo realitzat pels alumnes de 4t d'una sessió d'Escenoterapia.

 

Multimèdia