·  TEL. 934 557 625 · EMAIL a8014012@xtec.cat
 · 

Departaments

LLENGUATGE ESCRIT


 

                                                                       La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es llenguatge-escrit.png

Tractem les dificultats de lectura i escriptura degudes  a diferents causes, la descodificació de paraules, la comprensió, la coherència.... (dislèxia, disgrafia, disortografia, etc.)

 

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es llenguatge-escrit.jpeg

 

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es llenguatge-escrit2.jpeg 

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es llenguatge-escrit3.jpg